VMware Tanzu Nedir?

VMware Tanzu Nedir?
Tarih: 25/10/2023

VMware Tanzu Nedir?

Günümüz teknoloji çağında yazılım ürünleri şirketlerin en önemli varlıkları haline geldi. Üretim ve geliştirme aşamasında süreçlerin hızlı ve eksiksiz biçimde gerçekleştirebilme yeteneği ise firmaların en önemli stratejik avantajı oldu.

Konteyner teknolojilerinin bulunması ve baş döndürücü biçimde yaygınlaşması ve üzerine yeni gelişen teknolojiler ile eş-zamanlı gelişen bulut çözümleri BT sektörünü bambaşka noktalara taşıdı.

Kurulum ve uygulama görevini tamamladıktan sonra kapatma süreçlerindeki zaman, maliyet vb sayısız avantajı ile konteyner teknolojisi sektörde hızla kullanılmaya başlandı. Geçmişi 10 yıl olan ve konteyner teknolojisinin öncüsü Docker ile mikroservis mimariye sahip uygulamalar artık sektörün neredeyse olmazsa olmazı halini geldi.

VMware Tanzu’dan bahsetmeden önce Kubernetes’ten de kısaca bahsetmekte fayda var.

Konteyner teknolojisinin bir sonraki adımı olan çoklu konteyner yapılarını(cluster) kullanıp yönetme ihtiyacını karşılayan ve tıpkı Docker gibi sektörün bir markası haline gelen Kubernetes, hem on-prem hem de bulutta çalışabilen yapısıyla yine yazılım geliştirme dünyasının en temel öğelerinden biri durumunda.

Bulut bilişimin ve uygulama geliştirmenin sürekli gelişen ortamında kuruluşlar, operasyonları kolaylaştırmak, çevikliği artırmak, kaynakların etkin kullanmak, otomatik ölçeklenebilme ve prosedürel kalite artışı için artık VMware Tanzu’yu kullanabilirler. VMware Tanzu, konteyner yönetimi ve uygulama modernizasyonu için kapsamlı bir araç ve hizmet paketi sunarak bu ihtiyaçları karşılayan, oyunun kurallarını değiştiren bir platformdur. Bu makalede, VMware Tanzu'yu ana hatları ile inceleyip modern BT altyapısı dünyasındaki avantajlarına vurgu yapacağız.

VMware Tanzu: Genel Bakış

VMware’in vSphere 7.0 ile duyurduğu Tanzu ürün portföyü, modern ve bulut tabanlı uygulamaların geliştirilmesi, çalıştırılması ve yönetimini sağlar.

VMware Tanzu, konteyner tabanlı uygulamaların buluta özel(cloud-native) bir ortamda dağıtımını, yönetimini ve ölçeklendirilmesini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir ürün ve hizmet paketidir. Tanzu, kuruluşların gerek on-premise gerekse birden fazla bulutta uygulamalar oluşturmasına, çalıştırmasına ve yönetmesine olanak tanıyan ve hem konteynerli hem de geleneksel iş yüklerini sorunsuz bir şekilde entegre eden çeşitli bileşenleri kapsar. VMware Tanzu'nun bazı temel bileşenleri şunları içerir:

 • Tanzu Kubernetes Grid (TKG): TKG, Kubernetes kümelerinin farklı altyapı ortamlarında dağıtımını ve yönetimini kolaylaştıran, tamamen entegre, kurumsal kullanıma hazır bir Kubernetes dağıtımıdır. Kubernetes'i şirket içinde, bulutta veya edge’de çalıştırma esnekliği sunar.
 • Tanzu Uygulama Hizmeti (Tanzu Application Service): Eskiden Pivotal Cloud Foundry olarak bilinen bu bileşen, uygulama dağıtımını ve ölçeklendirmesini basitleştirir. Geliştiricilere bulutta yerel uygulamaları oluşturmak, dağıtmak ve yönetmek için tutarlı ve otomatik bir yol sağlayarak geliştirme yaşam döngüsü için gereken zaman ve eforu azaltır.
 • Tanzu Görev Kontrolü (Tanzu Mission Control): Bu merkezi yönetim platformu, yöneticilerin birden fazla bulut ve bölgedeki Kubernetes kümelerini tek bir arayüzden denetleyip yönetmesine olanak tanıyarak operasyonel olarak kolaylık ve verimlilik sağlarken güvenlik açısından ekstra avantajlar sağlar.
 • Tanzu Observability: Wavefront tarafından desteklenen Tanzu Observability, gerçek zamanlı izleme ve sorun giderme yetenekleri sunarak kuruluşların, uygulamalarının performansı ve durumu hakkında derinlemesine bilgi edinmelerine olanak tanır.
 • Tanzu Build Service: Bu bileşen, konteyner görüntüsü oluşturma sürecini otomatikleştirerek konteynerlerin güvenliği ve uyumluluğu göz önünde bulundurularak tutarlı bir şekilde oluşturulmasını, test edilmesini ve dağıtılmasını sağlar.

VMware Tanzu'nun Avantajları

VMware Tanzu, bulutta yerel uygulamaları kullanan ve konteynırlaşmayı benimseyen kuruluşlara birçok avantaj sağlamaktadır. Bunlardan başlıcaları:

 • Basitleştirilmiş Kubernetes Yönetimi: Tanzu Kubernetes Grid, Kubernetes kümelerinin dağıtımını ve yönetimini basitleştirerek kuruluşların temel altyapı gereksinim ve operasyonları yerine uygulamalarına odaklanmasına olanak tanır. Bu, Kubernetes'le ilişkili öğrenme eğrisini azaltarak Kubernetes'in daha geniş bir yelpazede erişilebilir olmasını sağlar.
 • Gelişmiş Geliştirici Üretkenliği: Tanzu Uygulama Hizmeti, geliştiricilerin uygulamaları minimum sorunla oluşturması, dağıtması ve ölçeklendirmesi için bir platform sağlar. Geliştirme sürecinin birçok yönünü otomatikleştirerek geliştiricilerin kod yazmaya ve operasyonel işlemlerden ziyade son kullanıcılara yönelik süreçlerine odaklanmasını sağlar.
 • Çoklu Bulut Esnekliği: VMware Tanzu, çoklu bulut ve hibrit bulut ortamlarını destekleyerek kuruluşlara uygulamalarını şirket içi, genel bulutlarda veya edge’de olmak üzere en anlamlı yerde çalıştırma esnekliği sağlar. Bu, satıcıya bağlılığı azaltır ve felaket kurtarma seçeneklerini arttırır.
 • Geliştirilmiş Gözlemlenebilirlik: Tanzu Observability, kuruluşların uygulama performanslarına ilişkin derinlemesine öngörüler elde etmelerine ve sorunları hızlı bir şekilde gidermelerine olanak tanır. İzlemeye yönelik bu proaktif yaklaşım, kesinti süresini en aza indirir ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar. Şirketlerin SRE odaklı süreçlerine büyük önemde katkı sağlar.
 • Güvenlik ve Uyumluluk: Tanzu Build Service, konteyner görüntüsü oluşturma sürecine güvenlik ve uyumluluk kontrollerini dahil ederek güvenlik açığı riskini azaltır ve uygulamaların yasal gereklilikleri karşılamasını sağlar.
 • Maliyetlerde Verimlilik: VMware Tanzu, kaynak kullanımını optimize eder ve çeşitli görevleri otomatikleştirerek kuruluşların konteynerli uygulamaların yönetimiyle ilişkili operasyonel maliyetleri azaltmalarına yardımcı olabilir.

Sonuç

VMware Tanzu, bulut tabanlı uygulama geliştirme ve konteyner yönetimi alanında önemli bir çözümü temsil ediyor. Kapsamlı araç ve hizmet paketiyle Tanzu, çoklu bulut ortamlarında konteynerli uygulamaları dağıtma, yönetme ve ölçeklendirmenin karmaşıklığını basitleştirir. Basitleştirilmiş Kubernetes yönetimi, gelişmiş geliştirici üretkenliği ve çoklu bulut esnekliği desteği gibi avantajları, Tanzu’yu BT altyapılarını modernleştirmek ve dijital çağda rekabetçi kalmak isteyen kuruluşlar için olmazsa olmaz bir ürün olarak konumlandırılıyor. BT ortamı gelişmeye devam ederken VMware Tanzu, daha fazla çevikliğe, verimliliğe ve dayanıklılığa giden bir yol sunan bir inovasyon feneri olarak duruyor.

Bu yazımızda VMware Tanzu hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik…

Mayasoft, danışmanlık ve proje hizmetleri dışında, 2001 yılından bu yana BT personelinin yetkinliklerinin artırılması ve yeni teknolojilere adaptasyonunun sağlanması amacıyla düzenlediği üst düzey teknoloji eğitimleri ile fark yaratıyor. Bugün yönetilen hizmetler sayesinde 7/24 kesintisiz bir altyapıya sahip olmanızı sağlarken, finans, eğitim, enerji, perakende, üretim, lojistik ve daha birçok sektördeki müşterisine katma değer katacak projeler geliştirmeye devam ediyor.  Mayasoft, Veriler ve Yapay Zekâ, Dijital Yenilikler ve Uygulama Yeniliği, Altyapı, Modern Çalışma, Güvenlik olmak üzere 5 alanda Microsoft çözüm ortağıdır.

Malik Ayhan – Mayasoft DevOps Uzmanı